Teknik Eğitim Fakülteleri kapandı;Teknoloji Fakülteleri Kuruldu

BAKANLAR KURULU KARARI...

            MADDE 1 – (1) Ekli listede belirtilen yükseköğretim kurumları bünyesinde bulunan ve aynı listenin (A) sütununda gösterilen fakülteler kapatılmış ve (B) sütununda yer alan fakülteler aynı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak kurulmuştur.

            (2) Bu Karar uyarınca kapatılan fakülteler, mevcut öğrencilerin mezuniyetlerine kadar eğitime devam eder.

            (3) Bu Kararın uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulama esaslarını belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

            MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

LISTE

(A)   (B)
S.NO    YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNUN ADI      KAPATILAN FAKÜLTE   KURULAN FAKÜLTE
1-     Adıyaman Üniversitesi                    Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi   Teknoloji Fakültesi
2-     Afyon Kocatepe Üniversitesi            Teknik Eğitim Fakültesi   Teknoloji Fakültesi
3-     Amasya Üniversitesi                        Meslekı ve Teknik Eğitim Fakültesi   Teknoloji Fakültesi
4-     Batman Üniversitesi                        Teknik Eğitim Fakültesi   Teknoloji Fakültesi
5-     Cumhuriyet Üniversitesi                  Teknik Eğitim Fakültesi   Teknoloji Fakültesi
6-     Dumlupınar Üniversitesi                  SimavTeknikEğitim Fakültesi   SimavTeknoloji Fakiiltesi
7-     Düzce Üniversitesi                          Teknik Eğitim Fakültesi   Teknoloji Fakültesi
8-     Fırat Üniversitesi                           Teknik Eğitim Fakültesi   Teknoloji Fakültesi
9-     Gazi Üniversitesi                            Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi
10-     Gazi Üniversitesi                            Mesleki Eğitim Fakültesi   Sanat ve Tasarım Fakültesi
11-     Gazi Üniversitesi                           Teknik Eğitim Fakültesi   Teknoloji Fakültesi
12-     Gazi Üniversitesi                           Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi   Turizm Fakiiltesi
13-     Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü     Teknik Eğitim Fakültesi   Teknoloji Fakültesi
14-     Karabük Üniversitesi                      Teknik Eğitim Fakültesi   Teknoloji Fakültesi
15-     Karadeniz Teknik Üniversitesi          Of Teknik Eğitim Fakültesi   Of Teknoloji Fakültesi
16-     Kırklareli Üııiversitesi                     Teknik Eğitim Fakültesi   Teknoloji Fakültesi
17-     Kırklareli Üniversitesi                     Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi   Turizm Fakültesi
18-     Kocaeli Üniversitesi                       Teknik Eğitim Fakültesi   Teknoloji Fakültesi
19-     MarmaraÜniversitesi                     Teknik Eğitim Fakültesi   Teknoloji Fakültesi
20-     Mersin Üniversitesi                        Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi   Tarsus Teknoloji Fakültesi
21-     Muğla Üniversitesi                         Teknik Eğitim Fakiiltesi   Teknoloji Fakültesi
22-     Nevşehir Üniversitesi                      Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi   Turizm Fakültesi
23-     Pamukkale Üniversitesi                   Teknik Eğitim Fakültesi   Teknoloji Fakültesi
24-     Sakarya Üniversitesi                       Teknik Eğitim Fakültesi   Teknoloji Fakültesi
25-     Selçuk Üniversitesi                          Mesleki Eğitim Fakültesi   Sanat ve Tasarım Fakültesi
26-     Selçuk Üniversitesi                        Teknik Eğitim Fakültesi   Teknoloji Fakültesi
27-     Süleyman Demirel Üniversitesi         Teknik Eğitim Fakültesi   Teknoloji Fakiiltesi

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !